Vilkår

 

Disse brukervilkårene angir vilkårene hvorpå Besthoteloffers BV, KvK 56982879 (vi, oss eller vår) gir tilgang til nettsiden og informasjonen.

1. Definisjoner

Vilkår for bruk:

Informasjon betyr all informasjonen som er tilgjengelig på nettstedet, inkludert:

 1. tilgjengelighet

 2. rompriser

 3. hotellbeskrivelser og bilder

 4. hotellbekvemmeligheter

 5. kundeomtaler og

 6. redaksjonelle kommentarer

Tillatt formål betyr formålet å sammenligne priser på hotellovernatting og tjenester i forbindelse med å foreta bestillinger og/eller reiseplaner, men ekskluderer eventuell republisering eller relevering av informasjonen eller deler av informasjonen til forbrukere via elektroniske metoder

Tilbud fra tredjeparter betyr varer og tjenester som tilbys av en tredjepart

Website >betyr nettstedet lokalisert på BestHotelOffers.net.

2. Tilgang

Ved å bruke nettsiden:

 1. samtykker til å bli bundet av disse vilkårene for bruk, og

 2. bekrefter at du er over 18 år.

3. Forbudte aktiviteter

Du må ikke:

 1. reprodusere i betydelig form, publisere, fremføre offentlig, kommunisere med offentligheten eller lage en tilpasning av informasjonen eller deler av informasjonen annet enn Tillatt formål

 2. få tilgang til eller overvåke informasjonen eller deler av informasjonen med bruk av robot, spider, scraper eller andre automatiserte midler uten vår skriftlige forhåndsgodkjennelse

 3. bryte begrensningene i eventuelle robotekskluderingsoverskrifter på Nettstedet eller omgå eller unnvike andre tiltak som er iverksatt for å forhindre eller begrense tilgang til dette Nettstedet

 4. ta eventuelle handlinger som påtvinger eller kan påtvinge en urimelig eller uforholdsmessig stor belastning på vår infrastruktur

 5. prøve å modifisere, oversette, tilpasse, redigere, dekompilere, demontere eller utføre omvendt utvikling på programvare brukt av oss i forbindelse med Nettstedet

4. Skadesløshet

Ved bruk av informasjon som ikke er i tråd med med våre vilkår for bruk, som fører til klager, krav, skader, tap eller lignende, er dere erstatingspliktige ovenfor HotelsCombined.

5. Bekreftelse av informasjon og overtakelse av risiko

5.1 Bekreftelse av informasjon

Det er påkrevd at du bekrefter at informasjonen stemmer før du tar i bruk tilbud fra en tredjepart.

5.2 Overtakelse av risiko

Du påtar deg all risiko i forbindelse med:

 1. bruk av nettstedet og informasjonen, og

 2. bekreftelse og bruk av tilbud fra tredjeparter.

6. Ingen garanti

Vi garanterer ikke:

 1. nøyaktighet, kvalitet, fullstendighet eller pålitelighet av nettstedet, informasjonen og eventuelle tilbud fra tredjeparter

 2. at nettstedet og informasjonen vil være feilfri, virusfritt, uforstyrret eller fri fra uautorisert bruk og hackere.

 

7. Generelt

7.1 Hele overenskomsten

Vilkår for bruk inneholder avtalen mellom partene i sin helhet, og overstyrer eventuell tidligere kommunikasjon mellom partene.

7.2 Endring og variasjon

Vi endrer eller varierer disse Vilkår for bruk når som helst uten varsel til deg.

7.3 Gjeldende lov og jurisdiksjon

Disse bruksvilkårene styres av og må tolkes i samsvar med gjeldende lovgivning i Nederland. Du underkaster den nederlandske domstols eksklusiv jurisdiksjon med hensyn til alle saker som oppstår som følge av eller knyttet til disse bruksvilkårene.

hotels
Vilkår
© 2010 - 2019 BestHotelOffers B.V.